CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG VÀ CHỮA LÀNH TÂM THỨC

Ngày 23/10/2022, chương trình tri ân khách hàng và chữa lành tâm thức của Trầm hương TTT được diễn ra tại số 18E Cộng Hòa, phường 4 Tân Bình, TP HCM nhằm gửi lời cảm ơn của ban lãnh đạo tới khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng công ty trong thời gian qua.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence

Chương trình được diễn ra với sự hiện diện của đông đảo quý khách hàng