THAM QUAN VƯỜN TRẦM THÁI NGUYÊN

 

Thái Nguyên là vùng đất sơn thủy hữu tình, được tạo bởi thế núi, hình sông cùng với những địa danh nổi tiếng mang sắc màu huyền thoại. Những năm gần đây Công ty CP Trầm hương Sinh học TTT đã có cơ hội hợp tác, đầu tư những vườn trầm ở vùng đất tiềm năng này.

Ngày 23/10, ban lãnh đạo của công ty đã tổ chức chuyến đi thăm vườn trầm tại Thái Nguyên với sự tham gia của hơn 70 quý nhà đầu tư, quý khách hàng... Chuyến đi lần này chính là một trong những cơ hội để các nhà đầu tư “mắt thấy tai nghe” thành quả cũng như tiến độ của công nghệ cấy Trầm mà công ty đã cấy tạo tại vườn Thái Nguyên trong khoảng thời gian 8 tháng qua.